humans before algorithms.


Alle virksomheder, brands og organisationer bør have en stærk kernefortælling – skrevet af og henvendt til ægte mennesker – som fundament for al kommunikation, for at stå stærkt i et evigt omskifteligt mediebillede. story first. rådgiver om story design og kommunikation på strategisk og praktisk niveau.